Доступ до публічної інформації

Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указами Президента України"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"Постановою Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та іншими нормативно-правовими актами, основне призначення яких - забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювити інформацію.

Надання публічної інформації Національною академією державного управління при Президентові України здійснюється у відповідь наінформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).

  3. підпис і дату.


Для оформлення інформаційного запиту звертатись:

  • усно: телефон (044) 481 21 88

  • письмово: 03057, Київ-57, вул. Е.Потьє, 20, Національна академія державного управління при Президентові України (на конверті вказувати "Публічна інформація")

  • факс: (044) 481 21 55

  • електронна пошта: napa_publicinfo@ukr.net

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:


Відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів