Доступ до публічної інформації

Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указами Президента України"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"Постановою Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та іншими нормативно-правовими актами, основне призначення яких - забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювити інформацію.

Надання публічної інформації  Рівненським автотранспортним коледжем Національного університету водного господарства та природокористування  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

 

 1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

   

 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).

   

 3. підпис і дату.

   


Для оформлення інформаційного запиту звертатись:

 

 • усно: телефон  0 (362) 63-71-97
 • письмово: Україна, м.Рівне, вул.Відінська, 35, Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування (на конверті вказувати "Публічна інформація")
 • електронна пошта: ratk@nuwm.edu.ua

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:


Відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів


Нормативні документи коледжу

Положення щодо забезпечення оприлюднення інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [11-18]