Віртуальна виставка

 Циклова комісія «Безпека дорожнього руху та автомобільні перевезення»

Випусковою комісією за напрямком підготовки 07010 «Транспортні технології» є циклова комісія «Організація дорожнього руху та автомобільні перевезення».

Комісією викладаються такі дисципліни: «Організація автомобільних пасажирських перевезень», «Автомобільні перевезення», «Транспортно-експедиційна робота», «Організація  автомобільних вантажних перевезень», «Організація дорожнього руху», «Основи інженерної геодезії», «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів», «Дорожньо-будівельні машини», «Транспортна географія», «Правила дорожнього руху», «Основи керування транспортним засобом і умови безпеки дорожнього руху», «Транспортне планування міст»,»Експлуатаційні властивості транспортних споруд», «Комп’ютерна техніка та інформаційні технології», «Інформатика», «Технічні засоби ОДР», «Міжнародні транспортні організації»,»Транспортно-експедиційна робота», «Взаємодія видів транспорту», «Медичне забезпечення» .

Дана виставка розрахована для ознайомлення викладачів, студентів та всіх бажаючих з книгами, які є в фонді бібліотеки і якими можна користуватися для вивчення предметів, використовувати в  підготовці до практичних та лабораторних занять, при звітах під час проведення практик та при роботі з курсовими та дипломними проектами.

Сторінка  - 1 -   - 2 - 

Систематологія на транспорті: Підручник: У 5 кн. - К.: Знання України, 2012. Кн.IV: Гаврилов Е.В. та ін. Організація дорожнього руху. - 452с.

У підручнику розгянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, принципи та методи вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст і на автомобільних дорогахзагального користування.визначено принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, аналізу існуючих умов руху та аварійності,проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху,їх соціально-економічна,енергетична, екологічна та ергономічна оцінка.Підручник призначений для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями 6.1004 "Транспортні технології" вищих навчальних закладів.    

Білятинський О.А., Старовойда В.П. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг: Підручник. – К.:Вища школа,2003.- 343с.

Висвітлені теоретичні основи та практичні методи розвідування і проектування автомобільних доріг, що підлягають капітальному ремонту і реконструкції. Наведено систему заходів щодо забезпечення високих транспортно-експлуатаційних характеристик доріг, викладено особливості обстежень та розвідувальних робіт під час капітального ремонту і реконструкції доріг. Описано методи аналізу та оцінки відповідності дорожніх умов транспортним потокам із подальшими рекомендаціями щодо поліпшення системи  - дорожні умови – транспортні потоки - середовище.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільні шляхи і аеродроми»

Поліщук В.П. та ін. Організація та регулювання дорожнього руху.  - К.:Знання України, 2014. — 467 с.

У підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, транспортного планування міст, технічних засобів організації дорожнього руху, екології й економіки організації дорожнього руху, методи розв'язання транспортних проблем.

Поліщук В.П. та ін.. Транспортне планування міст.- К.: Знання України, 2014.- 371с.

У підручнику розглянуто понятійний апарат логістики системи «дорожні умови-транспортні потоки», а також дисципліни: дорожні умови та безпека руху; транспортне планування міст; організації дорожнього руху; технічні засоби організації дорожнього руху; екологічна безпека транспортних потоків; оцінка економічної ефективності заходів з організації дорожнього руху. Висвітлено принципи та методи оцінки безпеки дорожнього руху, формування характеристик дорожніх умов в містах та поза ними, вирішення транспортних проблем на вулично-доріжних мережах міст і на автомобільних дорогах загального користування, визначено принципи аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування технічних засобів організації дорожнього руху: направляючих пристроїв, дорожніх знаків та дорожньої розмітки, світлофорного регулювання; проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічна та екологічна оцінка.

 

т

Михаил Киселев, Давид Михелев Основы геодезии. -  М.: Высшая школа,  2001 -  368с.

В книзі подано загальні відомості про геодезію, картографію, топографію і  геодезичних приладах. Дані методи геодезичних вимірів,, обчислень і  оцінка точності їх результатів, інженерно-геодезичних роботах, які виконуються при вишукуванні, проектуванні та будівництві інженерних споруд, та інші теми.

Для студентів коледжів.

Ващенко В., Літинський В., Перій С.
Геодезичні прилади та приладдя: Навчальний посібник. - Львів: Євросвіт, 2003. - 158 с.: іл.


Книжка містить інформацію про геодезичні прилади, які використовують для створення геодезичної знімальної основи, виконання контурного та тахеометричного знімання, нівелювання та топографічного знімання. Особливу увагу приділено перевірці цих приладів. Розглянуто прилади та приладдя, які використовують для вимірювання площ, створення та викреслювання топографічних карт і профілів. Для студентів, які вивчають загальний курс геодезії або топографію та фахівців у цій галузі.

 

Собакарь А. та ін. Основи безпеки дорожнього руху. - К.:Знання.2007-332с.

Розкриваються основи безпеки руху, знання яких необхідно сучасному водію, а також принципи набуття навичок безпечного керування автомобілем. Особлива увага приділяється правовим основам забезпечення безпеки дорожнього руху, останнім досягненням науки і техніки щодо конструктивних особливостей сучасних автомобілів і доріг, формуванню психофізіологічних навичок водія, що убезпечують дорожній рух та життя його учасників.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які у майбутньому будуть здійснювати підготовку водіїв транспортних засобів усіх категорій, викладачів цих закладів, усіх учасників дорожнього руху.

Безсмертний В.О. та ін. Основи керування автомобілем і 6езпека руху - К.: Вища школа, 1996. — 202 с.

Описано техніку користування органами керування автомобілем (пуск і зупинка двигуна, рушання з місця, перемикання передач, гальмування тощо), жорожні умови, водіння у складних та особливих умовах, експлуатаційні властивості автомобіля та ін. 3начну увагу приділено питанням безпеки. дорожнього руху. Основні технічні дії водія та складні дорожні ситуації проілюстровано на численних схемах і рисунках. Матеріал викладено відповідно до програми підготовки водіїв транспортних засобів категорій В і С , 3акону України Про дорожній рух та Правил дорожнього руху. Для стулентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.
Може бути корисним для широкого кола читачів.

 

За кермом автомобіля. Секрети безпечного керування. – К.: Арій,2011.- 144с.

У книзі викладено техніку користування органами керування автомобіля, починаючи від посадки в автомобіль і закінчуючи особливостями керування автомобілем у складних дорожніх умовах. Матеріал подано з позиції забезпечення безпеки дорожнього руху і відповідно до вимог Правил дорожнього руху України, введених у дію з 1 січня 2002 року зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України. Книга призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів автошкіл і курсів з підготовки водіїв, загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств, водіїв транспортних засобів для підвищення їхнього професійного рівня, а також для осіб, які проходять підготовку для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами всіх категорій, у тому числі в індивідуальному порядку. Може бути використана широким колом учасників дорожнього руху для поглибленого вивчення безпечного водіння автомобіля.

 

Олійник П.В. та ін. Медична підготовка водіїв автотранспортнихзасобів: Навчальний посібник.  - Львів: Новий Світ, 2007 - 2008с.

В навчальному посібнику викладені основи нормальної анатомії та фізіології людини, методи і способи надання першої медичної допомоги постраждалим в ДТП, хворим та ураженим в різноманітних надзвичайних ситуаціях природного і техногенного походження, а також порядок дій та поведінки водіїв і пасажирів транспортних засобів в умовах виникненнянадзвичайних ситуацій.

навчальний посібник призначений для медичної підготовки водіїв транспортних засобів, співробітників ДАІ МВС України і може бути використаний в системі підготовки населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження

 

Поліщук, В. П.       Теорія транспортного потоку: методи та моделі організації дорожнього руху : навчальний посібник / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. - Київ : Знання України, 2008. - 175 с.
      У навчальному посібнику розглянуто понятійний апарат теорії транспортного потоку на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах міст, опис руху транспортного засобу залежно від різних факторів, основні характеристики транспортного потоку, аналітичні моделі транспортного потоку, моделі колон транспортних засобів та основи спектрально-кореляційної теорії транспортних потоків.

 

Сокур І.М. та ін. Транспортна логістика: Навчальний посібник.- КЕ.:ЦУЛ,2009.- 222с.

У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика окремих елементів транспортної логістики. Розглядається транспортне забезпечення зовнішньо-економічних угод, проблеми та перспективи розвитку транспорту. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних та управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також практичних працівників, які цікавляться питаннями транспортної логістики

 

Тридід О.М.  Логістика:Навчальний посібник .-К.:Знання,2008.- 566с.

У посібнику розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види та характеристики. Після кожної теми подається навчальний тренінг, до якого входять короткі методичні рекомендації, плани практичних і семінарських занять, ділові ігри, практичні завдання та ситуаційні вправи для аудиторної роботи, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованих джерел інформації.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, усім, хто прагне вдосконалити свої знання в галузі логістики.

 

Смирнов І.Г, Косарева Т.В. Транспортна логістика:Навчальний посібник.- К.:ЦУЛ,2008.- 224с.

У посібнику розглядаються проблеми і перспективи розвитку транспортної логістики в Україні, враховуючи її євроінтеграційний курс, питання: світовий ринок транспортнологістичнихпослуг; логістична стратегія Європейського Союзу, його транспортні кордони і пан'європейські транспортні зони; інтеграціяУкраїни у світову та європейську транспортнологістичні системи; екологічні проблеми логістики та її розвиток в Україні; обслуговування споживачів і фірм автомобільним транспортом. Вінбуде корисний студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курси "Логістика" і "Транспортна логістика", аспірантам,працівникам транспортнологістичних компаній, науковцям івсім небайдужим до розвитку української логістики.

 

Литвиненко С.Л. Транспортно-експедиторська діяльність. –К.:Кондор,2012.- 180с

У навчальному посібнику викладено основи організації та правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено особливості правового регулювання перевезень та транспортно-експедиторської діяльності. Наведено договірні основи доставки вантажу, а також особливості доставки вантажів у міжнародній торгівлі. Описані особливості документального оформлення доставки вантажів, базові принципи розробки технологічного процесу доставки вантажів, а також особливості управління транспортним процесом, організація складування, консалтингові та митно-брокерські послуги. Для студентів спеціальностей «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» транспортних навчальних закладів України.

 

Литвиненко С.Л., Габріелова Т.Ю., Яновський П.О. Транспортно-експедиторська діяльність: Навчальний посібник. - К.:Кондор,2016.-184с.

Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. У навчальному посібнику викладено основи організації та правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено особливості правового регулювання перевезень та транспортно-експедиторської діяльності. Наведено договірні основи доставки вантажу, а також особливості доставки вантажів у міжнародній торгівлі. Описані особливості документального оформлення доставки вантажів, базові принципи розробки технологічного процесу доставки вантажів, а також особливості управління транспортним процесом, організація складування, консалтингові та митно-брокерські послуги. Для студентів спеціальностей «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» транспортних навчальних закладів України.

 

Литвиненко С.Л. та ін. Механізація та автоматизація навантажувально - розвантажувальних робіт: Навчальний посібник Ч. 1. –К.:Кондор,2016. – 208с.

Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення, подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту. Для студентів напряму/спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)» транспортних навчальних закладів України.

 

Будівельна техніка: Навч. посібник / В.Л.Баладінський, О.М.Лівінський, Л.А.Хмара та ін. – К.:Либідь,2001. – 368 с.
Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами, іншими відомчими підприємствами України та інших країнах. Висвітлено питання концентрації засобів механізації в дільницях і управліннях механізації, організації технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки.

 

Гайдукевич В.А., Потійчук О.Б. Основи транспортної психології: Навчальний посібник.- Рівне, НУВГП, 2012.-207с.

У навчальному посібнику викладені основи психофізіології формування та виконання керуючих дій водія. Описані фактори, що визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку водіїв, надані методи їх формування, вдосконалення і тренування. Розглянуті також психофізіологічні особливості керування автомобілем у нічний час та надані рекомендації щодо професійного підбору водіїв для таких умов роботи.

Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Основи транспортної психології» та призначений для студентів вищих навчальних закладів з напрямків підготовки «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» і «Автомобільні дороги та аеродроми».

 

Охорона праці на автомобільному транспорті (будівництво, ремонт, утримання автомобільних доріг) : навчальний посібник / Пістун І. П., Кіт Ю. В., Березовецький А. П. та ін. – Суми : Університетська книга, 2012.– 480 с.

Навчальний посібник містить основні відомості про правові, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи та засоби збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють у галузі будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг. Для студентів вищих навчальних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам будівельних організацій, які зайняті будівництвом, ремонтом та експлуатацією автомобільних доріг.

 

Жидецький В.Ц.  Основи охорони праці: Підручнк .- Львів "Афіша": 2005 - 320 с
В підручнику подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці. Підручник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам і спеціалістам з охорони праці, керівникам і інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших об'єктів господарської діяльності, посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці ( державним інспекторам ), страховим експертам з охорони праці, уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці, а також для широкого загалу працюючих.

 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 60.2-1.28-97  – К.: Основа, 2007 - 335с.

Дія цих правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації , а також підприємства до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих правил є обов’язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, які пов’язані з експлуатацією . профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об’єктів, споруд, розробці технологічних процесів. устаткування тощо.

 

Краткий автомобильный справочник НИИАТ

Т.1. Автобусы. – 2002-360с.
Т. 2 Грузовые автомобили – 2004

Т.3  Легковые автомобили. Ч.1, Ч.2.-2004

Т.4. Специальные и специализиро-ванные автотранспортные средства.

Ч.1, Ч.2, Ч.3- 2006.
Автор: Кисуленко Б.В.- М.:Автополис-плюс.

У довіднику наведено відомості про рухомий склад вітчизняного та зарубіжного виробництва

 

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.
Загальний курс транспорту. Книга 2. Навчальний посібник – К., Арістей, 2007, 504 с
. У навчальному посібнику викладено окремі теми дисциплін „Взаємодія видів транспорту", „Загальний курс транспорту", „Транспортно-експедиторська робота", „Комерційна робота на транспорті", „Організація перевезень і управління на транспорті", „Вантажні перевезення", „Логістика". Розглянуті транспортні системи світу і України, технологічна, технічна, економічна, правова та інформаційна взаємодія видів транспорту при перевезенні вантажів, особливості перевезення вантажів залізничним, автомобільним, водним і авіаційним транспортом. Приділено увагу елементам логістики і транспортно-експедиторської діяльності.
Навчальний посібник відображає сучасний стан транспортного забезпечення національної економіки, він ґрунтується на міжнародній і національній нормативно-правовій базі щодо перевезень вантажів.

 

Вільковський Є.К., Кельман І.І., Бакуліч О.О.Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад): Навчальний посібник. - Львів: Інтелект-Захід, 2007. - 495 с.

У посібнику розглянуті: види та класифікація вантажів і тари, порядок підготовки вантажів до перевезення, документи на перевезення, складові елементи транспортного процесу, особливості організації перевезень різних видів вантажів, характеристика рухомого складу.
 

Костюченко Л.М.Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні. – К.:Слово,2007.- 672с.

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізного процесу, студентам транспортних навчальних закладів.

 

Сарафанова Е.В. Международные автомобильные перевозки: Основные положения. – М.: Март, 2005. – 240с

Настоящее учебное пособие предназначено для работников автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, осуществляющих международные перевозки, студентов и преподавателей специальности 2400 «Организация перевозок и управление на транспорте». В пособии рассмотрены основные вопросы, наиболее часто возникающие при организации перевозок в международном сообщении, приводятся основные положения законодательно-правовой базы, порядок вступления в члены АСМАП, основные конвенции, порядок карнетов и накладных и др.

 

В.А.Гудков, Л.Б.Миротин, А.В.Вельможин, С.А.Ширяев | Пассажирские автомобильные перевозки. – М.:Горячая линия-Телеком, 2006.-447с

В учебнике изложены вопросы современной теории, технологии и организации работы пассажирского транспорта в условиях городских, пригородных, междугородных и международных перевозок. Рассмотрена роль автомобильного транспорта в развитии и совершенствовании организации пассажирских перевозок. Содержатся сведения о диспетчерском руководстве, применяемых тарифах, билетных системах, контроле и управлении на пассажирском транспорте.

 

Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки

М.: ИД Академия, 2008. — 288 с.

Рассмотрены современные технологии грузовых автомобильных перевозок и методы их расчёта. Описаны методы организации международных и контейнерных перевозок, перевозок опасных и тяжеловесных грузов. Уделено внимание экономико-математическим методам поиска оптимального плана перевозок.
Для студентов специальности "Организация перевозок и управление на транспорте

 

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом України / ДП  "Державто-трансНДІпроект". - К.: ДержатотрансНДІпроект, 2008. - 132с.

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні визначають права, обовязки і відповідальність власників автомобільнгого транспорту - Перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів - Замовників.

Ці Правила не регламентують перевезеннянебезпечних, великовагових, великогабаритних вантажів, пошти та перевезення вантажів у міжнародному сполученні, оскільки такі перевезення мають свої особливості, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил із відповідними компетентними установами.

 

Міжнародні організації, конвенції та багатосто-ронні угоди в галузі транспорту. Том 1. Міжнародні організації в галузі транспорту. Автомобільний транспорт: Довідник.-/ За ред. Редзюка А.М. - К.: ДП "Державтотранс-НДІпроект", 2005. - 248с.

У довіднку подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України.

 

Войтюк Д.Г., ГаврилюкГ.Р. Сільськогосподарські машини. –К.:Каравела, 2008.-  552с.

В даному підручнику наведені основні техніко-експлуатаційні показники, робочий процес, будова базових моделей сільськогосподарських і меліоративних машин. Описано робочі органи, їх особливості конструкції, принципи взаємодії з матеріалом що обробляються. А також наведено основні види обробки ґрунту, внесення добрив, сівби, застосування отрутохімікатів, способи та технології збирання с/г продукції.

 

Домке Э.Р. Управление качеством дорог.- Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 253 с.
В книге изложены основные положения и принципы трёхуровневой системы управления качеством ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и отраслевой системы сертификации ГОСТ Р ИСО 9000 на основе требований международных стандартов.
Рассмотрены методы оценки и обеспечения качества дорожно-строительной продукции, повышения технологической точности и стабильности процессов, а также поддержания необходимого уровня качества дорог и дорожной продукции. Значительное внимание уделено методам диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

 

Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц - М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 352 с.
Учебник для студентов ВУЗов специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство".
Приведена классификация автомобильных дорог и городских улиц. Рассмотрены основные элементы и характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц; факторы, влияющие на взаимодействие дороги и автомобиля; закономерности формирования транспортных потоков; пропускная способность автомобильных дорог и городских улиц; понятия об уровнях загрузки дороги и уровнях удобства движения.
Описаны методы и способы обследования и диагностики дорог. Указаны способы сохранения транспортно-эксплуатационных качеств дорог и улиц в разные периоды года.

 

Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. - М.: Академия, 2010. — 320 с.

Рассмотрены теоретические основы содержания, ремонта и организации управления функционированием дорог дорожно-эксплуатационной службой. Большое внимание уделено методам мониторинга, диагностике и оценке состояния, требованиям к автомобильным дорогам в разные периоды года в различных климатических условиях.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен специалистам дорожных организаций.

 

Л. Г. Основина и т. д. Автомобильные дороги. Строительство, ремонт, эксплуатация. – Ростов-на-Дону,Феникс,2011. – 490с.

Справочник освещает комплекс вопросов, решаемых при проектировании, ремонту и обслуживании автомобильных дорог. Предложены расчет и конструирование элементов дороги и дорожных сооружений, характеристика грунтов, обзор строительных материалов и конструкций.

 

Сторінка  - 1 -   - 2 -