275 «Транспортні технології» за освітньою програмою

5.07010102.01 «Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті»

Кваліфікація— технік-технолог (механіка)

Одним із важливих чинників створення умов для формування ринкової економіки України є розширення і поглиблення зовнішньоекономічних зв'язків з іншими державами.

З року в рік ростуть обсяги перевезень вантажів і пасажирів в міжнародному сполучені. З 1 вересня 1997 року вперше на Україні Рівненський державний автотранспортний технікум почав готувати молодших спеціалістів — організатор міжнародних перевезень.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно володіти не менше ніж двома іноземними мовами.

Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків. Молодий спеціаліст повинен оволодіти на встановленому рівні сучасністю видів діяльності і відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання. Молодший спеціаліст вивчає стан ринку транспортних послуг, аналізує перевізні можливості рухомого складу, укладає договори на міжнародні перевезення, веде оперативне планування перевезень, здійснює контроль за ходом транспортного процесу.

Студенти вивчають вищу математику, історію України,, Основи економічних теорій, Основи менеджменту, Основи маркетингу, комп'ютерну техніку та програмування, економіку міжнародних перевезень та інші.

Після закінчення технікуму — молодший спеціаліст призначений для роботи на підприємствах, та установах різних форм власності, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю, експортно-імпортними операціями та пошуками нових ринків збуту, на митницях в якості організатора міжнародних перевезень, інспектора з міжнародних перевезень, а також на посадах," які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад.

Студенти отримують робітничу спеціальність водій транспортних засобів категорій "В", "С".